PO STOPÁCH JIRÁSKOVY LUCERNY 2009

2. ROČNÍK OBORU ZEDNÍK

    Environmentální exkurze naučnou stezkou začíná zastavením u zámku v Osvračíně. Studium 2. informační tabule nabízí poznání historie a fauny okolí .

Zastavení u pasoucího se skotu bylo i poznáním elektrického ohradníku   .

Zastávka u lesní tůně, která je bývalým slepým ramenem řeky Zubřiny .

Ve třetině cesty ještě gentlemani měli síly habaděj   .

Prohlídka mlýnice hlohovského mlýna Paseka vyžadovala kočičí oči do šera .  

Výklad potomka starého mlynářského rodu Pavlíků byla zajímavá     .

Ukázka startování historického traktoru všechny upoutala    .

Cestou do Hlohové již někteří nemohli    a jiným narostly rohy  .

Svačina u kostela sv. Jiljí v Hlohové   ,

A stezku Po stopách Jiráskovy Lucerny jsme opustili nad Staňkovem  

 

Zpět